Pokusy v ČR

Pokusy v České republice se řídí platnou legislativou: Zákon č. 246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Pokusy musí nejdříve projít schvalovacím procesem u Ministerstva zemědělství, konkrétně pokusy schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat.

V loňském roce bylo na pokusy použito dle oficiálních statistik Ministerstva zemědělství 377 psů plemene bígl (někteří psi byli použiti opakovaně). V předchozích letech se jednalo o tyto počty psů použitých na pokusy:

– v 2020, 317 psů
– v 2019, 389 psů
– v 2018, 609 psů
– v 2017, 563 psů
– v 2016, 645 psů
– v 2015, 852 psů
– v 2014, 737 psů
– v 2013, 888 psů

Schválené pokusy jsou publikovány na webových stránkách Ministerstva zemědělství. Od roku 2021 lze nalézt schválené pokusy také na stránkách Evropské komise. (zde naleznete vyfiltrované pokusy na psech)